سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی بید آبادی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی سو
نیما معلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله احتراق ذرات آلومینیوم در شعله آرام و مخلوط رقیق با در نظر گرفتن تلفات حرارتی از طرف اکسیدایزر به ذرات و دیواره ها مورد مطالعه قرار داده و مدل کاملتری برای آن ارائه کرده ایم. در این روش دمای گاز به دمای ذرات وابستگی دارد و تلفات حرارتی اکسیدایزر به ذرات بستگی به تعداد ذزات آلومینیوم موجود در ابر ذرات دارد، لذا بواسطه اعمال آن دمای گاز و سرعت سوزش نسبت به مدل قبلی کاهش یافته و باعث افزایش حد رقیق انتشار شعله می شود. بررسی نتایج همخوانی بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی را نشان می دهد.