مقاله محاسبه سريع انتگرالهاي تشعشعي با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهاي بازتابنده شکل يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: محاسبه سريع انتگرالهاي تشعشعي با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهاي بازتابنده شکل يافته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتن هاي بازتابنده
مقاله انتگرال هاي تشعشعي
مقاله FFT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزه ذاكرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زيدآبادي نژاد ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدصادقي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روشي سريع براي محاسبه پترن تشعشعي ميدان دور آنتنهاي بازتابنده با تحريک دلخواه در محل تغذيه ارايه مي گردد. آنتن بازتابنده با روش نور هندسي GO تحليل شده، سپس ميدانهاي تشعشعي با روش ميدان دريچه AFM بدست آمده و انتگرالهاي تشعشعي با تبديل فوريه دوبعدي FFT مبتني بر مش بندي بهينه دريچه محاسبه مي شوند. بر اساس روش ارايه شده، نرم افزاري مبتني برMATLAB  طراحي و پياده سازي شده است که قابليت شبيه سازي آنتنهاي بازتابنده شكل يافته با ابعاد بزرگ نسبت به طول موج و تغذيه جابجا شده از کانون را دارد. به عنوان نمونه، دو آنتن مورد استفاده در صنايع نظامي از جمله آنتن رادار مراقبت هوايي و رادار تاكتيكي TPS-43 تحليل شده و با نتايج شبيه سازي حاصل از نرم افزار FEKO و اندازه گيري مقايسه شده است. اين روش در عين سادگي، سرعت و دقت مناسبي در تحليل آنتنهاي بازتابنده شکل يافته دارد. لذا نرم افزار حاصل در طراحي آنتنهاي بازتابنده با تغذيه جابجا شده، مي تواند يک ابزار مناسب جهت تعيين اوليه کارآيي آنتن و مشخصات تشعشعي موردنياز باشد و در صورت حصول پارامترهاي طراحي مورد نظر، شبيه سازي دقيق تر با نرم افزارهايي نظير FEKO يا NEC انجام شود و بدين صورت زمان موردنياز در روند طراحي کمتر شود.