مقاله محاسبه سطح زيان اقتصادي شته خردل، (Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae، در مزارع کلزاي رقم هايولاي ۴۰۱ در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه سطح زيان اقتصادي شته خردل، (Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae، در مزارع کلزاي رقم هايولاي ۴۰۱ در خوزستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله شته خردل
مقاله Lipaphis erysimi
مقاله سطح زيان اقتصادي
مقاله آستانه زيان اقتصادي
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه زاده يداله
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مقدم مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كيهانيان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه کلزا کشت عمده در استان خوزستان بوده و درصد بالاي روغن دانه آن سبب شده که سطح زير کشت اين محصول سال به سال افزايش يابد. يکي از آفات مهم کلزا در خوزستان شته خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) است، ولي اطلاعاتي در خصوص سطح زيان اقتصادي (EIL) آن که در تصميم گيري نحوه کنترل اين آفت ضروري مي باشد، موجود نيست. از اين رو آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۱ تيمار تراکم شته در ۵ تکرار بر روي رقم هايولاي ۴۰۱ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بهبهان طي دو سال زراعي ۱۳۸۳-۸۴ و ۱۳۸۴-۸۵ انجام شد. تراکم هاي ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۰ شته در هر ساقه گل دهنده مرکزي کلزا با استفاده از روش قفس آستيني ايجاد شد. ميانگين عملکرد دانه و اجرا عملکرد در تيمارهاي مختلف تراکم شته با استفاده از آزمون دانکن گروه بندي و معادله و منحني خط رگرسيوني بين تعداد شته در هر جوانه و تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و وزن دانه هر بوته محاسبه شد. وزن دانه هر ساقه گل دهنده مرکزي کلزا محاسبه و ميزان خسارت به ازاي هر واحد آفت محاسبه گرديد. براي محاسبه EIL شته خردل از روش تعيين حد سودآوري مبارزه استفاده شد. نتايج نشان داد که EIL شته خردل در منطقه بهبهان، ۷٫۵۳ و ۲٫۴۹ سانتي متر از ساقه گل دهنده آلوده در متر مربع به شته به ترتيب در طي سال هاي زراعي ۱۳۸۳-۸۴ و ۱۳۸۴-۸۵ بوده است. آستانه زيان اقتصادي (ET)، ۵٫۶۵ و ۱٫۸۷ سانتي متر مربع از ساقه گل دهنده آلوده در متر مربع محاسبه گرديد.