سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نبی اله رمضانی – دانشکدة مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشکدة مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز درویش متولی – شرکت توزیع برق مازندران
حسین رضایی – شرکت توزیع برق مازندران

چکیده:

در این مقاله برخی از شاخصهای کیفیت توان برای یک شبکه نمونه که دارای بارهای صنعتی، تجاری و مسکونی می باشد اندازه گیری، محاسبه و ارائه گردیده است . تجهیزات نظارت و پایش کیفیت توان سیستم، در نزدیکترین نقطه به بلندمدت ولتاژ، هارمونیکها، عدم تعادل ولتاژ و قطعی ها می باشند . در ادامه شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه ازدید کیفیت توان محاسبه و با مقادیر استاندارد مقایسه و نتایج آن ارائه گردیده است