مقاله محاسبه شاخص توسعه انساني استان ها با استفاده از رتبه بندي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: محاسبه شاخص توسعه انساني استان ها با استفاده از رتبه بندي فازي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله درآمد سرانه
مقاله رتبه بندي فازي
مقاله شاخص توسعه انساني
مقاله طول عمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسايلي ارشك
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كوهيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: ابهامي ذاتي در محاسبه شاخص توسعه انساني باعث شده نقد فراواني به روش محاسبه شاخص توسعه انساني وارد گردد. بدين منظور روش هاي بسياري براي محاسبه شاخص توسعه انساني توصيه شده است. در اين تحقيق، روش رتبه بندي فازي كه با مفهوم توسعه انساني سنخيت بيش تري دارد، پيشنهاد شده است.
روش: در اين مقاله از منطق و مجموعه هاي فازي به منظور برآورد شاخص توسعه انساني در سه دوره ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ براي تمامي استان هاي كشور استفاده شده است.
يافته ها: محاسبه ها نشان مي دهند كه در هر سه دوره، استان تهران بالاترين و استان هاي كردستان و سيستان و بلوچستان پايين ترين مقدار شاخص توسعه انساني را كسب نموده اند.
نتايج: در سال هاي مورد بررسي، رتبه استان ها با استفاده از روش رتبه بندي فازي نسبت به روش سازمان ملل تغييرات زيادي داشته است، به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۴، تغيير رتبه ها بين ۸- تا ۸+ بوده است. بنابراين توجه به روش مناسب براي سياست گذاري در توزيع منابع و امكانات، از اهميت بالايي برخوردار است.