سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره دفتری وطن پرست – مرکز آمار ایران

چکیده:

در این بررسی با اقتباس از منحنی لورنز "Lorenz Curve" و ضریب جینی یا ضریب تمرکز “Gini Coefficient” که از روشهای آماری جهت اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد می‌باشد، شاخص نابرابری توزیع مقدار مصرف روغنهای نباتی در واحد آماری مورد نظر (خانوار) به تفکیک مناطق شهری و روستائی مورد محاسبه قرار گرفته است. در بررسی توزیع کیفی روغنهای نباتی، ارزش مقداری آن (و نه ارزش پولی) مبنای محاسبه و تحلیل واقع شده است. با توجه به تکنیک و ابزار بکار گرفته شده در این بخش از مطالعه، ذیلاً منحنی لورنز و ضریب جنبی به اختصار توضیح داده می‌شود.