سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرنگ محمدی خلخالیان – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد مهدوی – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی منتظری هدش – عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد قربانی فراز – کارشناس ارشد شیمی ، سازمان هوافضا

چکیده:

از سوختن سوخت در موتور موشک ، جریان گازهای داغ در موتور ایجاد می شود که شار حرارتی می تواند باعث خوردگی گلوگاه نازل شده و کارایی تراست نازل را کاهش دهد. در این مقاله به کمک دماهای شبیه سازی شده روی سطح بیرونی گلوگاه نازل و با استفاده از سه روش انتقال حرارت معکوس لونبرگ مارکوارت، گرادیان مزدوج و روش بک (Beck) این شار محاسبه شده است. مقایسه روش ها نشان می دهد که خطای روش لونبرگ-مارکوارت از سایر روش ها کمتر است و بیشترین خطا نیز مربوط به روش بک می باشد.