سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید محمدیون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، عضو هیات علمی (مربی)
محمد محمدیون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، عضو هیات علمی (مربی)
حمید پرهیزکار – سازمان صنایع هوافضا، دانشجوی دکترای هوافضا

چکیده:

در کار حاضر، گرمایش آیرودینامیکی نقطه سکون کروی محاسبه شده است، بدین منظور، در ابتدا خواص ترمودینامیکی پشت شاک قائم برای هوای یونیزه شده(گاز داغ) در جریان ماورای صوت، محاسبه شده و با مشخص شدن خواص پشت شاک, خواص لبه لایه مرزی محاسبه می گردد. در نهایت با مشخص شدن خواص لبه لایه مرزی, شار حرارتی نقطه سکون کروی تعیین می شود که این شار حرارتی به عنوان شرط مرزی در کد انتقال حرارت تدوین شده(در حالت متقارن محوری) مورداستفاده قرارمی گیرد و با حل انتقال حرارت گذرای چند لایه به داخل پوسته(که در هر لایه جنس ماده تغییر می کند)، توزیع دما در لایه های مختلف و دمای نقطه سکون تعیین می شود. به منظور بررسی صحت عملکرد کد تدوین شده، نتایج بدست آمده با نتایج تئوریک مراجع معتبر و نیز با نتایج تجربی حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی فضا پیمای X33 مقایسه شده است.