سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدابراهیم زمردیان – دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم، بخش فیزیک
رقیه صادقی – دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم، بخش فیزیک

چکیده:

دراین مقاله شعاع هسته را با دو روش گوناگون محاسبه می کنیم . در روش اول پرا کند گ ی راترفورد را مورد بررسی قرار می دهیم . در روش دوم از داده های الکترون – پوزیترون در انرژی مرکز جرم ۶۰ GeV و با استفاده از اصل عدم قطعیت شعاع هسته را اندازه می گیریم مشاهده می کنـیم کـه نتـای ج حاصـل از دو روش بـا یکـد یگر مطابقت دارند