مقاله محاسبه صادرات مستقيم و غيرمستقيم برق و يارانه ضمني پرداختي بخش برق به بخش صادرات با استفاده از جدول داده ـ ستانده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۸ منتشر شده است.
نام: محاسبه صادرات مستقيم و غيرمستقيم برق و يارانه ضمني پرداختي بخش برق به بخش صادرات با استفاده از جدول داده ـ ستانده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات برق
مقاله ضريب مصرف مستقيم و غيرمستقيم
مقاله يارانه
مقاله روش داده ـ ستانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرد علي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برق يكي از نهاده هاي اساسي براي توليد كالاها و خدمات در بخش هاي مختلف اقتصاد است. در اين مطالعه با استفاده از روش داده ـ ستانده ضريب مصرف برق هر بخش محاسبه مي شود. سپس صادرات مستقيم و غيرمستقيم برق بدست مي آيد. در پايان، يارانه ضمني برق به بخش صادرات در دو سطح ملي و صنعت برق برآورد مي شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد بالاترين ضريب مصرف برق به ترتيب مربوط به بخش هاي برق، صنعت و آب و گاز به مقدار ٢٩٦٨ و ۴۸۷ و ۳۴۱ كيلووات ساعت براي هر ميليون ريال است و بخش هاي صنعت با ٣٦ درصد، برق با ٢٤ درصد و معدن با ١٨ درصد بيشترين سهم را در صادرات برق در قالب كالاها و خدمات داشته اند. يارانه ضمني برق به بخش صادرات در سطح صنعت حدود ١٧٨٠ ميليارد ريال و در سطح ملي حدود ٣٨٨٠ ميليارد ريال است.