سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری فرد – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
مسعود شایسته – کارشناسی ارشد چینه شناسی
هرمز قلاوند – کارشناسی ارشد چینه شناسی
ایران اشراقی – دکترای ژئوشیمی

چکیده:

کاربرد مطالعه شیب زمین گرمایی د رمهندسی نفت ، حفاری ، زمین شناسی نفت و زئوشیمی الی در مقالات زیادی مورد بحث قرار گرفته است کاربردی که دراین مقاله مورد بحث قرار گرفته جدید بوده و در چینه شناسی، زمین شناسی، ساختمانی ، رسوب شناسی و ژئوشیمی آلی ( شاخه مدلسازی فرایند نفت زایی کاربرد دارد.