سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یوسف زارع بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
محسن بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ولی کلانتر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

تعیین دقیق ضرائب هیدرودینامیکی جانبی نقش مهمی درمطالعات کنترل و مانور پذیری وسائل دریایی دارند. در این مقاله، برای محاسبه این ضرایب از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بر اساس مدل سازی جریان مغشوش LES و روابط نیمه تجربی MD استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدلها با نتایج موجود برای هندسه های مشابه که با فرض های ساده کننده ای بدست امده بودند مقایسه شده است. در نهایت مشخص خواهد شد که روشهای CFD و MD در تعیین ضریب خطی هیدرودینامیک دارای دقت بالایی هستند ولی در ضریب غیر خطی روش CFD نتایج دققتری نسبت به MD ارائه میدهد. همچنین غیر خطی بودن تغییرات نیروی پسا جانبی با سرعت جانبی درکارهای گذشته و مدلهای فعلی نشان داده شده است.