سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یوسف زارع بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
محسن بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنی
ولی کلانتر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

تعیین دقیق ضرائب هیدرودینامیک جانبی نقش مهمی در مطالعات کنترل و مانورپذیری وسایل دریایی دارند، در این مقاله برای محاسبه این ضرایب از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بر اساس مدل سازی جریان مغشوش LES و روابط نیمه تجربی MD استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدلها با نتایج موجود برای هندسه های مشابه که با فرض های ساده کننده ای بدست آمده بودند مقایسه شده است. درنهایت مشخص خواهد شد که روش های CFD و MD در تعیین ضریب خطی هیدرودینامیک دارای دقت بالایی هستند ولی در ضریب غیر خطی روش CFD نتایج دقیقتری نسبت به MD ارائه می دهد. همچنین غیر خطی بودن تغییرات نیروی پسا جانبی با سرعت جانبی در کارهای گذشته و مدلهای فعلی نشان داده شده است.