سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ارسلان حکمتی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران , دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی باقری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران , دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت تحت آزمایش های مختلف، در مواردی، دچار صدمات عایقی می شوند . در این مقاله استقامت سطح مشترک عایق جامد با روغن در لبه بالایی الکترود فشارقوی که یک ناحیه حساس از نظرعایقی می باشد مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر یک عامل مهم آغاز تخلیه سطحی ( مولفه میدان الکتریکی مماس بر این سطح ) در استقامت ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت بررسی می گردد . قابلیت اطمینان ساختار عایقی در برابر این میدان مماسی در قالب ضرایب اطمینان ارائه می گردد . در این مقاله دو روش برای محاسبه این ضرایب اطمینان، یکی بر اساس تئوری
احتمال خرابی عایقی، و دیگری بر اساس متوسط گیری از میدان الکتریکی، ارائه گردیده است . این دو روش برای ارزیابی ضرایب اطمینان عایقی یک ترانسفورماتور نمونه بکار رفته و نتایج این دو روش با هم مقایسه و در مورد مزایا و معایب هر یک بحث گردیده است