سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکانیک
سیداحسان حبیبی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

ترکهای نیم بیضوی سطحی، واقع بر سطح بیرونی استوانه ی جدار ضخیم تحت اعمال گشتاور خمشی، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل مسئله با استفاده از مدلسازی سه بعدی اجزای محدود، انجام شده است. به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از چگالی مش بالا در نقاط جبهه ترک و جلوگیری از ازدیاد بی رویه المانها، از تکنیک زیر مدل استفاده شده است. برای مدلسازی، از المان ایزوپارامتریک ۲۰ گرهی در نقاط عادی و از شکل منفرد این المان در جبهه ترک استفاده شده است. ضرایب شدت تنش، با استفاده از روش جابجایی در نقاط یک چهارم محاسبه گردیده است. مشاهده گردید که با زیاد شدن عمق نسبی، بر میزان ضرایب شدت تنش، افزوده می گردد، همچنین با تغییر نسبت منظر ترکها، نقطه بیشینه ضریب شدت تنش جابجا می گردد.