سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
محسن محمدی شجاع – مربی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
احد فضلی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندس
محمدعلی حسینعلی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندس

چکیده:

مسئله رشد ترکهای سطحی، واقع بر سطح بیرونی استوانه ها ی جدار ضخیم تحت اعمال گشتاور خمشی و همچنین بارگذاری مرکب (گشتاور خمشی و گشتاور پیچشی)، مورد بررسی قرار گرفته است. ترکهای اولیه بااستفاده از وایرکات در روی استوانه ها ایجاد گردیده است. سپس قطعات توسط یک دستگاه تست خستگی مرکب تحت بار گذاری خمشی و بارگذاری مرکب قرار گرفته اند. با محاسبه تنش در محل ترک، ضرایب شدت تنش با استفاده از اندازه گیری ابعاد ترک که بصورت نیم بیضوی رشد کرده است محاسبه گردیده و در حالت بارگذاری خمشی با نتایج بدست آمده از روش المان محدود مقایسه شده است.