سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله حل برخورد امواج دریا با دو نوع سکوی TLP با استفاده از تنئوری پراش خطی و در قلمرو فرکانسی انجام و ضرایب هیدرودینامیکی محاسبه شده اند. برای حل روش انتگرال مرزی انتخاب شده و به همین منظور سطح سکو به تعداد زیادی پانل تقسیم و روی هر پانل یکنواختی از جریانهای منفرد چشمه سه بعدی قرار داده شده است. به دلیل محدودیت های کامپیوتر از لحاظ سرعت پردازش و حافظه در دسترسع با استفاده از متقارن بودن سکو نسبت به صفحه قائم،تنها یک چهارم سکو پانل بندی شد و با اعمال این ویژگی در برنامه محاسباتی، عملا زمان محاسبات به کمی بیش از یک پنجم تقلیل پیدا کرد. برای انجام محاسبات برنامه ای بنام DIFRACFD نوشته شد. این برنامه شش مولفه نیرو گشتاور وارد بر سکو به علاوه عناصر تانسور جرم مجازی و میرایی حرکتبا شش درجه آزادی سکو را به ازای اعداد پراش داده شده محاسبه می نماید. در این مقاله محاسبات برای دو نوع سکو انجام و با یکدیگر مقایسه شده اند.