سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
آزیتا حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دریانوردی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی، بندر امام خمینی
معصومه قنواتی – کارشناس مدیریت بازرگانی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:
از آنجا که بنادر نقش حیاتی در توسعه یک کشور دارند بحث ایمنی بنادر یکی از مباحث مهم و مورد توجه است و چون محیط بندر محیط کاری خاص و حساس است ایمنی این محیط برای کارایی افراد بسیار مهم است. بدین معنا که اگر محیط کاری بندر فاقد ایمنی لازم باشد افراد و در نتیجه کل سیستم فاقد کارایی لازم خواهند بود همچنین واضح است که بروز حادثه در بندر باعث ایجاد هزینه هایی می شود در نتیجه همواره مدیران در صدد افزایش ایمنی بنادر و در نتیجه کاهش هزینه ها هستند. این مطالعه در راستای محاسبه ضریب ایمنی شرکت های فعال در بندر خرمشهر در سال ٩۱ و مقایسه آنها با یکدیگراست. در این تحقیق قسمت اعظم اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و سازمانی، مشاهدات میدانی و بررسی چک لیست ها جمع آوری شده است. در مرحله بعد به جمع آوری داده های آماری جهت تجزیه و تحلیل اقدام گردید و در نهایت چند راهکار جهت ارتقا ایمنی پیشنهاد گردید.