سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین جهانی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی – ب
کیومرث مظاهری – دانشیار مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی – بخش م
علیرضا کشتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی –

چکیده:

با استفاده از روش دینامیک مولکولی خواص ترمودینامیکی سیالات مانند ضرایب دیفیوژن سیال در سیستم ها در مقیاس نانو به خوبی قابل پیش بینی می باشند . هدف از کار حاضر محاسبه ضریب دیفیوژن سیال لنارد – جونز در ناحیه زیر بحرانی و فوق بحرانی، در سیستم های با مقیاس نانو و مقایسه آن با سیستمهای بزرگتر در دماها و چگالیهای مختلف با استفاده از روش دینامیک مولکولی می باشد . نتایج حاصل از حل دینامیک مولکولی با نتایج موجود برای ضریب دیفیوژن در سیستم با مقیاس ماکرو مقایسه، و مشاهده شد که با کاهش اندازه سیستم به سمت مقیاس های نانو نتایج پیش بینی شده قبلی برای سیستمهای ماکرو اعتباری ندارند . نتایج به دست آمده از این کار با نتایح مییر و هیس مقایسه و مشاهده شد که با افزایش اندازه سیستم نتایج به دست آمده با نتایج هیس، که برای ماکرو سیستم ها به دست آمده است، اختلاف کمتری پیدا می کنند