سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پزشگی مدرس – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
حمیرا امیرخانی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستا آزاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
رضا اجتهادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مقدار مولکول والین در محیط آبی محاسبه شده است. شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از سه میدان نیروی مختلف
OPLS_AA ,GROMACS ,GROMOS96 صورت پذیرفته و با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با مقادیر گزارش شده در مراجع، میدان نیروی OPLS_AA نتایج قابل قبول تری نسبت به سایر میدان های نیرو در دمای ۳۰۰ درجه نشان داد. علاوه برروش شبیه سازی دینامیک مولکولی، مدل های نظری موجود من جمله مدل های Wilke-Change و Stokes-Einstein مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه محاسبات نشان می دهد که نتایج حاصله از شبیه سازی دینامیک مولکولی با به کارگیری میدان نیروی OPLS_AA به نتایج گزارش شده آزمایشگاهی نزدیک تر است. نهایتا مقدار ضریب نفوذ والین در محیط محلول آبی بصورت تابعی از دما محاسبه گردیده و با نتایج حاصله از مدل Wilke-Change در دماهای مربوطه مقایسه گردید که اختلاف قابل ملاحظه ای میان نتایج این دو روش مشاهده شد.