سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام عابدی روان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پایه، گروه فیزیک
علی اصغر شکری – دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پایه، گروه فیزیک

چکیده:

ظرفیت خازنی موثر در اتصلات تونلی فلز- عایق- فلز از ترکیب سری دو خازن مربوط به عایق بین الکترودها و اثر پوشش میدان الکتریکی اعمالی در درون الکترودها تشکیل می شود که اولی به ظرفیت هندسی (Cg) و دومی به ظرفیت فصل مشترک (Ci) معروف است. Ci را می توان خازنی فرض کرد که فاصله بین آن متناسب با مجموع طول پوششی در الکترودهاست. چون طول پوششی با تغییرات دما تغییر می کند. بنابراین ظرفیت موثر یک اتصال تونلی تابعی از دما خواهد بود که محاسبه آن ملزوم به تعیین دقیق تغییرات دمایی طول پوششی است. در این مقاله، خواص ظرفیتی اتصال تونلی Al-Al2O3-Al محاسبه شده است.