سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد نادری پور – گروه برق دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

دراین مقاله ابتدا به بررسی اطلاعات متقابل فرستنده و گیرنده و مدلهای بیان شده برای ظرفیت کانالهای MIMO تک کاربره و چند آنتنی در حضور محو شدگی رایلی می پردازیم و به صورت ریاضی اثبات می کنیم که استفاده از تعداد بیشتری آنتن در فرستنده و گیرنده سبب افزایش ظرفیت کانالهای دارای محو شدگی رایلی می شود دراین راستا ازتئوری های ریاضی پیشرفتهای مثل تئوری ماتریسهای تصادفی، تئوری طیف مجانبی استفاده می شود.