سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مقداد سعیدیان – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
ایزد شجاعی – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا محمدی زاده – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و پژوهشکد
مسعود مهجور شفیعی – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

منحنی پاشندگی فونونی کپه ای فاز روتایل دی اکسید تیتانیوم بر اساس تابعی چگالی اختلاف در تقریب چگالی موضعی در کل ناحیه اول بریلوئین محاسبه شده است. ظرفیت گرمایی محاسبه شده به وسیله این طیف فونونی برای محاسبه ظرفیت نانوذرات فاز روتایل دی اکسید تیتانیم استفاده شده است. به وسیله اعمال اثر سطح و اندازه بر روی ظرفیت گرمایی کپه، ظرفیت گرمایی نانوذرات به دست می آید. اثر سطح و اندازه بر روی فونون های اپتیکی و اکوستیکی متفاوت بوده و نحوه اعمال نیز متفاوت است. مدل را برای نانو ذرات ۷۵ نانومتری روتایل دی اکسید تیتانیوم بررسی و نتایج را با تجربه مقایسه می کنیم. ارزشمندی این روش علاوه ر ابتدا به ساکن بودن، عدم نیاز به اتخاذ ابر سلول جهت محاسبه منحنی پاشندگی نانو ذرات است.