سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زراره حاج محمداسماعیل نوری – کارشناس ارشد کشتی سازی – سازه از دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی
محمدجواد کتابداری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

در این مقاله طول عمر خستگی یک شناور کروبوت آلومینیومی با استفاده از آنالیز تنش سه بعدی در نرم افزار Meastro محاسبه گردیده است. روند کار به این صورت بوده که ابتدا مدل کل شناور را تحت اثر بارهای وارد بر آن آنالیز عمومی نموده و سپس به وسیله روش های بهبود مش بندی و برون یابی خطی تنش، تنش های نقاط تمرکز تنش را محاسبه می نماییم. در کل ۳۳۶ حالت بارگذاری مختلف آنالیز گردیده و نتایج تمرکز تنش در یک محل که آمادگی بیشتری برای شکست داشتهاست با استفاده از منحنی های S-N به روش متعین مورد بررسی قرار گرفته و عمر خستگی این محل محاسبه گردیده است. در انتها این نتیجه بدست آمدکه عامل عمده ایجاد خستگی، موج های بار ارتفاع متوسط هستند. زیرا امواج کم ارتفاع علی رغم تعداد زیاد چرخه، تغییرات تنش اندک ایجاد می کنند و از طرفی موج های مرتفع که می توانند تغییرات تنش بالاتری در اتصالات سازه ایجاد نمایند دارای تعداد چرخه محدودی هستند.