سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شاکری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله عملکرد حالت پایای توربینهای گازی در نقطه طراحی و نقاط خارج از طرح بروش کمترین خطا , با استفاده از منحنی مشخصه عملکرد اجزاء محاسبه می شود. منحنی مشخصه ها با توجه به شرایط نقطه طراحی هر جزء با مقایسهمنحنیهای موجود در کد از روش مقیاس بندی محاسبه می شوند. در کد موجود باوارد نمودن شرایط معلوم ورودی ، محاسبات عملکرد هر نوع سیکلی انجام خواهد داد. نتایج محاسبات دو نوع سیکل توربین گاز : صنعتی ساده و سیکل دو شفت وخط عملکرد موتور در حالت تعادل برای هر سیکل ارائه شده است