سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار مهندسی معدن
حسام دهقان جان ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در عملیات معدنکاری عیار حد می باشد تغییرات عیار حد روی عیار متوسط کانسار و تناژ ماده معدنی و باطله تاثیر گذاشته و در نتیجه پارامترهایی مانند ارزش خالص فعلی، گردش نقدینگی پروژه ها، عمر پروژه بازیابی و محدوده نهایی نیز دستخوش تغییرو تحول می گردند. روشهای متعددی تاکنون به منظور تعیین عیار حد ارائه گردیده است این روشها عمدتا در مرحله طراحی معدن و با هدف بهینه سازی مورد اسفتاده قرار می گیرند. تعیین عیار حد در اغلب این روشها نیاز به پارامترهای متعددی دارد.