سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر حاجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جهت محاسبه فاصله زهکشها در حالت ماندگار و غیر ماندگار روشهای مخلتفی توسط منابع مختلف پیشنها گردیده است. در این مقاله توسط یک برنامه کامپیوتری ابتدا فاصله زهکشها به سه رووش هوکهات –(کرکام و کلردام) با عمقهای نصب متفاوت زهکش محاسبه گردیده و بدنبال آن با توجه به روش انتخابی تعیین فاصله زهکشها، اقتصادی ترین عمق نصب زهکش محاسبه می گردد.
داده های ورودی برنامه عبارتند از : ضریب آبگذری خاک، عمق لایه غیر قابل نفوذ ، ضریب زهکشی، حداقل و حداکثر عمق نصب زهکش همراه با فاصله بین دو عمق متوالی، تخلخل ویژه ، هزینه های خاکبرداری، قیمت لوله وفیلتر و …
خروجی برنامه عبارتند از : فاصله زهکشها از سه روش فوق الذکر با توجه به عمقهای نصب متفاوت زهکش و بر اساس روش انتخابی طول زهکش و هزینه زهکشی در یک هکتار و بالاخره اقتصادی ترین عمق نصب همراه با هزینه آن.