سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی احمد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

درمحاسبات فشار فعال وارده بر دیوار تحت اثر سربار خطی همواره از فرض الاستیک استفاده می گردید و برای این امر ازفرمول بوسیسنیک استفاده می شد دراین مقاله بافرض محیط الاستو پلاستیک فرمولاسیون جدیدی برای تاثیر سربار خطی روی دیوار ارائه گردیداست که فرضیات همان فرضیات کولمب می باشد درنهایت فرمولاسیون نیروی کل وارده را برروی دیوار را به دست می دهد درادامه برنامه ای برنرم افزار MATLAB ارائه گردیده است که بوسیله آن می توان بهینه ترین روش اصطکاک خاک و دیوار را تعیین کرد تا نیروی وارده بردیوار حداقل گردد و در نهایت مصالح فص مشترک خاک و دیوار را طوری تعیین کرد تا همچنین به این نتیجه رسیدیم که با افزایش زاویه اصطکاک خاک و دیوارتا مقدار مشخصی نیروی وارده روی دیوار کم گرد همچنین به این نتیجه رسیدیم که اب افزایش زاویه اصطکاک خاک و دیوار تا مقدار مشخصی نیروی وارده روی دیوار کم گردد .بعد ازآن نیروی وارده دوباره شروع به افزایش می کند همچنین فاصله ای که سربارمی تواند روی دیوار تاثیرگذارد بصورت جداولی ارائه گردیده است درحالت فرض محیط الاستیک توزیع تنش توسط برسینیک روی دیوار ارائه گردید ولی دراین مقاله توزیع تنش وارده با وجود سربار خطی بصورت کلی می توان خاک و پشت دیوار و هم اثر سربار فرضی محیط الاستو بلاستیک ارائه گردیده است.

[توضیح سیویلیکا: کیفیت اسکن و انتشار مقاله بسیار پایین است]