مقاله محاسبه قيمت تمام شده، بهره وري مصرف و ارزش افزوده آب براي محصولات عمده در منطقه خشک داراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: محاسبه قيمت تمام شده، بهره وري مصرف و ارزش افزوده آب براي محصولات عمده در منطقه خشک داراب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت تمام شده آب
مقاله ارزش افزوده آب
مقاله بهره وري مصرف آب
مقاله گندم
مقاله ذرت
مقاله پنبه
مقاله پرتقال
مقاله داراب
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي علي مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور تعيين قيمت تمام شده آب به ازاي هر متر مكعب، تعيين بهره وري مصرف آب به عنوان يک عامل تعيين کننده در مناطق خشک و بررسي ارزش افزوده به عنوان يک عامل اقتصادي – اکولوژيکي براي محصولات عمده منطقه داراب (گندم، ذرت، پنبه و پرتقال) صورت گرفت. داده هاي مورد نياز با تكميل ۴۰۰ پرسشنامه از كشاورزان و همچنين سازمان جهادكشاورزي، سازمان امور آب منطقه اي و سازمان برنامه و بودجه جمع آوري شد. محاسبات مربوط به برآوردهاي اقتصادي با روش هاي اقتصاد مهندسي انجام گرفت. بر اساس آماربرداري ها ۵۱۱۱ چاه در كل منطقه وجود دارد. آب مصرفي با توجه به راندمان برآورد شده در منطقه محاسبه گرديد. با توجه به كل حجم آب برداشتي از چاه ها، متوسط برداشت از هر چاه محاسبه شده و بعد از محاسبه هزينه متوسط هر چاه (براي موتور ديزل و الكتروپمپ)، قيمت تمام شده هر مترمكعب آب محاسبه گرديد. بعد از محاسبه قيمت تمام شده آب، تابع توليد گياهان مورد نظر براي محاسبه مقدار كشش و در نهايت ميزان ارزش افزوده محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه قيمت تمام شده آب براي موتور ديزل با بهره ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد به ترتيب معادل ۸۴٫۶، ۹۴٫۷ و ۱۰۹٫۲ ريال و براي الكتروپمپ به ترتيب معادل ۱۱۸٫۷، ۱۶۱٫۳ و ۲۰۸٫۳ ريال خواهد بود. کارآيي مصرف آب براي گندم، ذرت، پنبه و پرتقال به ترتيب ۰٫۴۸، ۰٫۶، ۰٫۱ و ۱٫۴ متر مکعب به ازاي هر کيلوگرم و ميزان ارزش افزوده نيز با توجه به سود ۱۵ درصد و ميانگين قيمت تمام شده آب براي هر دو نوع چاه ديزلي و الكتروپمپ، براي گندم، ذرت، پنبه و پرتقال به ترتيب ۵۴۸٫۴، ۶۵۲٫۲، ۳۹۱٫۸ و ۹۸۴٫۶ ريال محاسبه گرديد.