سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرتاش – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
علیمحمد رنجبر – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرکانس مولفه dc جریانهای اتصال کوتاه جهت تنظیم و بررسی عملکرد اجزاء سیستمهای حفاظتی اهم یت دارد . در این مقاله الگوریتم ساده ای جهت محاسبه دقیق این فرکانس ارائه شده و مناسب بودن دقت پاسخ بدست آمده نشان داده شده است . الگوریتم برای هر نوع اتصال کوتاه قا بل استفاده می باشد .