سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زهرا حسین مردی – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سهند دانشور – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صابر ساعتی مهتدی – گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله ابتدا مفهوم آنالیز رویه ای برای مدل های CCR و BCC مورد مطالعه قرار میگیرد. سپس ابر صفحه های مرز مجموعه امکان تولید معرفی شده و در خصوص ارتباط بردار گردیان این ابر صفحه ها با اوزان مدل های CCR و BCC در شکل مضربی بحث می شود و پس از تشخیص چگونگی این ارتباط روشی جهت یافتن مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای مطرح می کنیم. در این مقاله با شناخت دقیق ابر صفحه های متناظر مرز کارایی و با یافتن ارتباط بین بردارهای گردیان این ابرصفحه ها و اوزان مدل های CCR و BCC و با تعیین ابر صفحه غالب مجموعه ای از اوزان و یافته این اوزان را بطور مشترک جهت تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیری به کار میبریم. در روش پیشنهادی با حل مدل CCR، واحدهای MPSS تعیین شده و از بین آنها بزرگترینشان انتخاب می شود سپس به کمک مدل BCC بردار گردیان ابرصفحه های مار بر بزرگترین MPSS تعیین و به کمک آن یک مجموعه مشترک از وزن ها محاسبه می گردد.