سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبرز آذرپناه – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آزمون جزء به جزء برای محاسبه سری های نامتناهی را معرفی می کنیم و با استفاده از این آزمون بسیاری از سری ها که حتی برای بررسی همگرایی آنها موجب دردسر می شویم قابل محاسبه است. با کمک این روش برخی از سری های شناخته شده را بی نیاز از بسط سری لوران محاسبه می کنیم.