سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاقیک آتاکارامیانس – کارشناس ارشد
نسرین حجت – استادیار دانشگاه تهران
محمود شاه آبادی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون کریستالهای فتونی درطراحی موجبرها بویژهدرباند موج میلیمتری و اپتیک دراین مقاله روشی جدید و سریع جهت آنالیز موجبرهای کریستال فتونی یک بعدی بررسی میش ود و مدهای انتشاری Tez,TMz درداخل ساختار محاسبه و توزیع میدان متناسب با آنها درفرکانسی خاص رسم می شود رفتار موج درداخل ساختار متناوب بوضوح نمایانگر سودمندی این موجبرها درانتقال امواج الکترومغناطیسی میب اشند.