سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود حسن زاده رضائیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
رضا سیف پور – کارشناسی ارشد مجتمع علوم و فنون زیردریا
حسین حاجی زین العابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله به منظور شبیه سازی دقیق عددی جریان مغشوش سه بعدی اطراف AUV (شکل ۱) یک شبکه با سازمان تولید شده است که بدلیل استفاده از این شبکه حجم مش تولید شده و به دنبال آن حجم محاسبات بسیار بالا خواهد بود. لذا به منظور انجام محاسبات از سیستم پردازش موازی استفاده گردیده است. در روشی دیگر از متد نیمه تجربی – نیمه تحلیلی MD که مختص تخمین مشتقات پایداری موشک است، جهت محاسبه ی مشتقات هیدرودینامیکی استفاده شده است اثرات چگالی ضرورتا با بی بعد سازی متغیرها از بین می رود و از اثرات تراکم پذیری نیز چشم پوشی می شود و همچنین اثرات ویسکوزیته توسط MD اعمال می گردد با مقایسه می توان نتیجه گرفت که کد MD تا حدودی دارای قابلیت لازم در تخمین مشتقات هیدرودینامیکی با در نظرگرفتن محدودیت آن در محاسبه ترم جرم افزوده می باشد.