سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حیدری – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد
حسین طاهری – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

حل مساله مشخصه سازه، یکی از مسائل مهم در دینامیک سازه ها است. علیرغم پیشرفتهای زیادی که در کامپیوترها و نرم افزارهای کامپیوتری شده، محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه برای ورقها بسیار وقت گیر است. با توجه به گسترش روز افزون سازه های پیوسته و نیاز به کاهش حجم عملیات کامپیوتری، استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل مقادیر ویژه این نوع سازه ها بسیار مفید است. در این مقاله مقادیر ویژه ورقها با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی با دقت بالا تخمین زده شده است. برای آموزش شبکه، از الگوریتم آموزش نظارت شده استفاده می شود. پس از آموزش شبکه تعدادی سازه با روش دقیق و هوش مصنوعی تحلیل شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شوند. پس از آموزش شبکه دیگر نیازی به حل مساله مشخصه ورق برای تخمین مقادیر ویژه نبوده و حجم عملیات کامپیوتری به نحو چشمگیری کاهش می یابد. نتایج حاصل از این تحقیق بخوبی بیانگر توانایی شبکه عصبی انتشار برگشی در محاسبه مقادیر ویژه ورقهاست.