سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیزمراد کوشکی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزر
منصور زند – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزر

چکیده:

در این مقاله یکمعادله دینامیکی برای مقاومت پلاسمای تخلیه الکتریکی لیزر گاز کربنیکارائه شده است و سپساین معادله را به فضای میان الکترودهای لیزر نسبت دادیم. با در نظر گرفتن معادلات شبکه تشکیل پالس PFN) برای سیستم لیزر، معادله دینامیکی مقاومت پلاسما تخلیه الکتریکی با معادلات الکتریکی مدار خارجی لیزر کوپل گردیدند. سپسرفتار دینامیکی مقاومت پلاسما و چگالی الکترون تخلیه الکتریکی لیزر تجزیه و تحلیل شد