سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت الهی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مکانیک، تهران
مسعود سیستانی نیا – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مکانیک، تهران

چکیده:

کاربردهای عملی زیادی در مهندسی سنگ وجود دارد که در آنها شکست تحت برش خالص اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال بررسی شکست سنگ تحت برش خالص در فرآیندهای حفاری درون سنگها، بررسی پایداری سنگها در شیبهای تند، انفجار سنگها در عملیات حفاری، شکست هیدرولیکی، فرآیند برش مکانیکی سنگها و غیره. مقاومت سنگ در برابر رشد ترک تحت برش خالص به عنوان یک پارامتر مهم در طراحی ابزار و ماشین آلات برش سنگ ها به شمار م ی رود و همچنین در کاربردهایی نظیر بررسی پایداری سنگها در شیبهای تند به عنوان یک پارامتر مهم در تخمین عمر توده سنگی مورد استفاده قرار میگیرد. معیارهایی که تاکنون برای پیشبینی مقاومت ماده در برابر رشد ترک تحت برش خالص توسط محققین پیشنهاد شدهاند قادر به پیشبینی مقدار دقیقی برای مقاومت سنگ در برابر رشد ترک تحت برش خالص نیستند. در این تحقیق یک معیار جدید برای پیشبینی مقاومت سنگ در برابر رشد ترک تحت برش خالص پیشنهاد می – گردد و برای بررسی اعتبار این معیار از نتایج آزمایشگاهی گزارش شده توسط یکی از محققین استفاده شده است. مشاهده میگردد که نتایج این معیار جدید بسیار نزدیک به نتایج بدست آمده از آزمایش میباشد.