سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانش

چکیده:

این مقاله با استفاده از روش المان مرزی (Boundary Element Method) BEM برای محاسبه مقاومت موج سازی زیر دریایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از این روش سطوح جسم و سطوح آزاد آب دریا را به المان های هذلولی (Hypreboloidal Element) تولید نموده و با در نظر گرفتن چشمه و دابلت در هر لمان روی جسم و چشمه روی المان سطح آزاد و باتشکیل سیستم معادلات و اعمال شرایط مرزی؛ فشار و سپس مقاومت موج سازی محاسبه می گردد. نتایح محاسبات بدست آمده نشان می دهد که این روش یک ابزار مناسب و قدرتمند برای تحلیل و محاسبات مقاومت موج سازی زیر دریایی SM11 است.