سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم ریاضی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی
محمود غیاثی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی
حسن قاسمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی

چکیده:

استفاده از روش شناورهای باریک با استفاده از تئوری توسعه یافته معادله انتگرال میشل به عنوان یکی از ابزار محاسبه مقاومت موج سازی شناورها مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به اینکه تا کنون رابطه مشخصی برای محاسبه مقاوت موج سازی شناورها وجود ندارد استفاده از روش حاضر بسیار مفید می باشد . اگر چه استفاده از این روش برای شناورهای با بدنه متداول چندان رایج نیست ولی یرای محاسبه مقاومت موج سازی شناورهای SWATHیکی از گزینه های خوب به شمار می رود . برنامه کامپیوتری محاسبه مقاومت SWATH دارای این مزیت است که جدول آفست شناور به عنوان ورودی اصلی آن در نظر گرفته شده است و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه گر دیده است .