سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا رحیمی – دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اصغر عسگری – دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

اعتبار و توانایی ابزارهای گالیم نیترید اساساً به عملکرد گرمای کانال بستگی دارد . کارآیی یک ابزار اساساً بوسیله خودگرمایی تحت تاثیر قـرار می گیرد . عموماً رفتار گرمایی به وسیله معادله لاپلاس سه بعدی تعیین می شود . فقط تعداد کمی می توانند بطور تحلیلی حل شوند . بنابراین اغلـب راه حل ها و شبیه سازی های دقیق عددی دنبال می شود . بررسی های ما درباره محاسبه مقاومـت گرمـایی،تو افق بـسیار خـوبی را بـین مـدل مـا و شبیه سازیهای عددی به ازای متغیر های مختلف اعم از پارامتر های گیت و ضخامت بستر نشان داده است