سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دینی – پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای , سازمان انرژی اتمی ایران
سینا خراسانی – دانشکده مهندسی برق , دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اینجا نمودار شعاعی م یانگین م یدان مغناط یسی توکامک دماوند و کسر ذرات به دام افتاده در دستگاه مختصات شار با انتگرالگ یری تحل یلی با فرض تـابع ب یـ ضی گـونی بیضوی در حالت نسبت منظر خیلی بزرگ و شیفت صفر سطوح بدست آمده است