سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی هرزچی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
ناصر علی نژاد – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این کار معادله خطی MHD را برای توکامکهای با سطح مقطع غیردایروی در دستگاه مختصات شار استخراج نمودهایم . با حل عددی این معادله، میدان مغناطیسی شعاعی اختلالی Br را محاسبه نموده و اثرات کشیدگی، جابجایی شفرانف و مثلثگونی سطح مقطع پلاسمای توکامک را بر نتایج بدست آمده نشان داده ایم