سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور درویزه – استاد، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
آرش رحمانی رضاییه – کارشناس ارشد شرکت ملی گاز ایران
حسین هفت چناری – استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله به کمک آنالیز تنش و با توجه به مفهوم انرژی، میزان انرژی کرنش رها شده برای ترک (جدایش) بین فیبر و ماتریس محاسبه شده است. برای این منظور به کمک معادلات تعادل تنش و با استفاده از شرایط پیوستگی و مرزی، ابتدا تنشها در مختصات استوانه ای برای مجموعه فیبر و ماتریس هم مرکز که دارای ترک محیطی بطول a بین فیبر و ماتریس می باشد، بدست آمده و سپس به کمک مفهوم انرژی کرنش، میزان انرژی کرنش رها شده محاسبه شده است. همچنین به کمک معیار رشد ترک، میزان طول بحرانی ترک محاسبه شده و تاثیر میزان اصطکاک (تنش برشی) موجود بین فیبر و ماتریس در منطقه جدا شده بر میزان انرژی کرنش رها شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این روش برای کامپوزیت SiC/LAS با نتایج بدست آمده توسط سایر روشها مقایسه شده که نشاندهنده صحت و دقت بالای روش ارائه شده در این مقاله می باشد.