سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
منوچهر چیت سازان – دکتری هیدروژئولوژی
کاظم رنگزن – دکتری دورسنجی کاربردی

چکیده:

در اکثر مناطق ایران آب زیرزمینی مهمترین تامین کننده آب کشاورزی ، شرب و مصارف صنعتی است و در حال حاضر شدیدا تحت تاثیر برداشت بی رویه قرار گرفته است با توجه به عدم امکان جایگزینی این منبع ارزشمند محافظت از آن امری ضروری به نظر می رسد. دشت عقیلی در شمال شوشتر در استان خوزستان واقع شده است و به دلیل بالا بودن سطح ایستابی وسعت زیاد اراضی کشاورزی و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در حال حاضر از مناطق آسیب پذیر است. دراین مقاله جهت برآورد آسیب پذیری دشت عقیلی از روش DRASTIC استفاده شده است.