سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس قدری گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دا
کوشان احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دا
مرتضی آنالویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه
ناصر مزینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه

چکیده:

ترکیبکلاسه بندها یکی از الگوریتم های مهم و کارآمد در شاخه تشخیص الگو است.در این میان یکی ازمباحث مهم در ترکیب کلاسه بندها میزان تنوع در بین کلاسه بندها است. روش های مختلفی در محاسبه تنوع در بین کلاسه بندها وجود دارد، ما هم در این مقاله قصد داریم با استفاده از مباحثی که در منطق فازی مطرح می شود یک روش جدید برای محاسبه تنوع در بین کلاسه بندها ارائه دهیم. این روش را اثبات کرده و آن را بر روی مجموعه کلاسه بندهای متفاوتیچک کرده و با روش های دیگر مقایسه می کنیم و خواهیم دید که مزیت این روش ها با توجه به پشتوانه قوی مباحث فازی، بیشتر از روش های قبلی است.