سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعبدالله میرطاهری – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شعله منزوی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

چکیده : هدف از این مقاله ، استفاده از یک مدل تقریبی برای محاسبه میزان جذب جاذب های کروی و مخروطی برای یک موج صفحه ای با تابش نرمال می باشد . در این مقاله، جاذب های کروی و مخروطی با استفاده از روش مدل خازنی ، شبیه سازی شده و تحلیل می شوند و می توان با دادن اطلاعاتی مانند اندازه شعاع، ارتفاع، ضخامت پایه ومشخصات الکتریکی جاذب ، منحنی افت ومیزان جذب آن را بر حسب فرکانس محاسبه و برای یک جنس خاص جاذب در محدوده فرکانس کار ، بهترین ابعاد را برای ساخت آن تعیین نمود .
درپایان،این جاذب ها با جاذب های هرمی مقایسه شده است .