سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک جانفشان –
امیررضا طلایی –
محمد مهدی مهربانی –

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در جوامع و مراکز صنعتی و شهری، رواناب ناشی از بارندگی در این مناطق و تبع آن ایجاد آب گرفتگی این گونه مراکز و وقوع سیلاب می باشد . در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش scs مدلی مناسب جهت برآورد حجم سیلاب و در نتیجه راهکاری اقتصادی جهت احداث ابنیه جمع آوری و دفع فاضلاب و آبهای روان بدست آید. استفاده از روش scs در برآورد شرایط جذب و دفع آب و هیدروگرافهای سیلاب طرح موضوع اصلی این مطالعه است. در این راستا، مجموعه عوامل اقلیمی که برآیند آنها بصورت شرایط حاد بارندگی وارد عمل می شود و نیز عوامل وابسته به خاک و پوشش آن که در تبدیل بارش به جریان سطحی، نقش اساسی دارند، در مورد یک منطقه جغرافیایی مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یکی از روش هایی که عمدتاً در جهت بررسی چگونگی شکل گیری جریان سطحی به تبع بارش نازله روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد، روش موسوم به scs است. در این روش عمدتاًبه شرایط خاک و پوشش آن در تبدیل باران به رواناب توجه شده است. در این مطالعه چگونگی نتایج حاصل از برآورد مشخصه تبدیل بارش به بارش مازاد، تحت عنوان «CN» با دو روش مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در یک روش یرآورد CN با استفاده از برآوردهای شاخص های خاک پوشش سطحی مورد توجه قرار گرفته است و دستورالعمل مربوطه توسط scs به نشریات تخصصی معرفی گردیده است.در روش دیگر، اتکا به مشاهدات هیدرولوژیکی مرتبط با وقایع سیلاب، برآورد از CN انجام می شود و آمار و اطلاعات مرتبط با بارش و دبی در وقایع مختلف، مورد نیاز می باشد.
در طراحی های مختلف تاسیسات هیدرولیکی، شبکه های جمع آوری آبهای سطحی شهری و صنعتی ، طراحی سیستم های احیا و زهکشی اراضی، طراحی سرریز، سدها، اقدامات کنترل سیلاب و…، مساله تعیین دبی طراحی، پارامتر اصلی است. به عبارتی ارزیابی ابعاد سیلاب محتمل در طراحی سازه ها و تاسیسات از مهمترین مباحث علم هیدرولوژی می باشد.
در این بیان پیش بینی و درک کمی فرآیندهای تولید رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی حوزه آبخیز، نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این پیش بینی و ارزیابی روش محاسبه رواناب به گونه ایی است که منجر به ایجاد ایمنی لازم برای کلیه تاسیسات صنعتی، شهری و مستحدثات کشاورزی، حمل و نقل و غیره می شود.
آنچه که مسلم است ارزیابی روش های محاسبه دبی طراحی یا به عبارتی مدل های برآورد رواناب سطحی در گرو برآوردهای منطقی و متکی برپایه های علمی و تجربی پارامترهایی است که هر یک به صورتی در محاسبه سیلاب و ابعاد آن دخالت دارند.