سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی گنجه – مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا عطاری – گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله مقدار بیشینه کمیت SAR محلی و توسط SAR یک گرم و ده گرم، در بافت مهم مغز انسان برای دو فرکانس ۹۰۰MHz و ۱۸۰۰MHz محاسبه شده است. برای محاسبه نسبتا دقیق میدان های الکترومغناطیسی در بافت مغز، از یک مدل کروی شش لایه برای سر استفاده شده است. منبع تشعشع انرژی، یک آنتن دو قطبی نیم موج با توان تشعشعی ثابت ۰٫۵W است. فاصله و موقعیت آنتن نسبت به سر به عنوان پارامترهای متغیر در نظر گرفته شده و میزان تاثیر آن بر کاهش یا افزایش کمیت SAR در بافت مغز بررسی شده است. نتایج این مقاله توسط روش عددی اجزاء محدود (نرم افزار HFSS) بدست آمده است. برای تایید مقادیر SAR بدست آمده از شبیه سازی های فوق، شبیه سازی مشابهی در فرکانس ۸۳۵MHz انجام شده و نتایج آن با نتایج اندازه گیری برگرفته شده از مراجع مقایسه شده است.