سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر متقی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی
م رضاپور – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
جواد کاظمیان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
میثم کورکی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله برآنیم تا بتوان بدون نیاز به اطلاعات تحمیلی نرم افزارها به مقدار قابل اعتمادتری از این نسبت برسیم روشی غالبی که در این جا مورد مطالعه قرار می گیرد تنها با استفاده از زمان – رسید امواج حاصل از زمین لرزه ها به ایستگاههای لرزه نگاری و بدون نیاز به تصحیحات ایستگاهی و خطای ناشی از زمان – سیر امواج صورت می گیرد. با استفاده از بانک اطلاعاتی مرکز لرزه نگاری کشوری داده های مربوط به ۱۳۰۴۳ زمین لرزه در اطراف تهران طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ میلادی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت سرعتی مذکور در سه روش متفاوت با استفاده از زمان – رسید امواج بدون در نظر گرفتن تاثیرات آنیزوتروپی و همچنین زمان رسید امواج با در نظر گرفتن تاثیرات آنیزوتروپی در پنجره های آزیموتی ۲۰ درجه و درروشی دیگر با استفاده از زمان – سیر امواج به ترتیب در سه مقدار محاسبه شد.