سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا اسکندری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
روح اله قیصری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

یک سری از حالتهای انرژی یون dtμ*J ,ν در برخوردهای tμ(۲s) با مولکول دوتریم بوجود می آیند . از طرف دیگر ترازهای ذکر شده از طریق نیروهای کولنی واپاشی میکند . در این مقاله نسبت شاخه ای ( مربوط شده به آهنگ واپاشی ) برای کانال های یون dtμ*J ,ν با استفاده از روش وردشی بدست آمده است . محاسبات تحلیلی و عددی نشان می دهند که کار حاضر روش ساده تری را نسبت به روش های قبل ارائه و پارامتر های مفیدی را برای مطالعه کوانتومی واپاشی یون ذکر شده معرفی می کند .